Aduan JPN

Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan atau Emel Rasmi Anda.

No KP tanpa "-", Contoh: [840806061234]

Laman Utama
Lokasi/Aras Bangunan *
No Untuk Dihubungi *

Peralatan / Sistem *
Model Peralatan / Permasalahan *
Tajuk Aduan *
Butiran Aduan *
No Siri Peralatan
No Kad KEW 312 / KEW.PA-2
Lampiran

** Jenis lampiran yang dibenarkan: Gambar (.jpg/.jpeg/.png/.doc/.docx/.pdf)
** Max saiz lampiran: 2MB
Laman Utama